2

Pawłowski, Pieniądz zastępczy na Górnym Śląsku

drukarski
add Your note 

Lot description
Grade: drukarski

Książka dotycząca obiegu pieniądza zastępczego na terenie Górnego Śląska w okresie plebiscytu i III powstania śląskiego, obejmująca w części katalogowej ok. 600 walorów (w skanach przedstawiono 400) wyemitowanych przez 61 wystawców z terenu Śląska, Polski i Niemiec bezpośrednio związanych z obszarem plebiscytowym.

W części pierwszej katalog uwzględniający błędy drukarskie i odmiany.

Część druga zawiera opisy oraz tłumaczenia tekstów i haseł propagandowych zawartych na bonach. Wśród publikowanych bonów znajdują się egzemplarze z kolekcji dr Arnolda Kellera (dotychczas niepublikowane, obecnie w kolekcji Deutsche Bundesbank Frankfurt am Main). W książce odwołuję się do katalogów: Keller, Grabowski, Tieste, Ritter, Geiger i in. Jest to pierwsza tak szczegółowa publikacja na temat papierowego i porcelanowego pieniądza zastępczego Górnego Śląska. "Nowością w tym zestawieniu jest podanie wymiarów walorów, rodzaju papieru, odmian kolorystycznych, błędów druku, autorów projektów oraz drukarni. Przy walorach mających znak wodny umieszczono jego wzór. (...) Pod uwagę wzięto walory znajdujące się w obiegu od roku 1920 do roku 1922. Hasła propagandowe w języku niemieckim przetłumaczono na polski i umieszczono w części opisowej. W jednym wypadku przetłumaczono tekst z dialektu dolnośląskiego na języki niemiecki i polski (Paczków). Publikacja obejmuje notgeldy znane z kolekcji na rok 2019.

Auction
RDA E-Aukcja 3 (3-5 sierpnia)
gavel
Date
03 August 2020
date_range
Start price
24 EUR
Grade
drukarski
Hammer price
47 EUR
Overbid
196%
Views: 84 | Favourites: 3
Auction
Rzeszowski Dom Aukcyjny

Rzeszowski Dom Aukcyjny

RDA E-Aukcja 3 (3-5 sierpnia)
Date
03 August 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
Bid increments
  1
  > 2
  50
  > 5
  200
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Regulamin Aukcji


 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , NIP; 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Podbicia:


od kwoty
podbicie
1
2
50
5
100
10
500
50
1000
100
5000
500
10000
1000
20000
2000
50000

5000
 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
  Wpłaty złotówkowe:
  Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
 • Wpłaty walutowe: 
 • 90 1240 4751 1978 0010 8392 8104[EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]


 


 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszt wysyłki krajowej w wysokości 20 złotych pokrywa nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską, lub na życzenie pocztą.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
  5. Wysyłka przedmiotów następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 złotych mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z powyższym organizator nie wysyła przedmiotów o wartości powyżej 16.000 złotych poza granice kraju.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.


About the Auction

Przedmioty na kolejną E-aukcję przyjmujemy do dnia 15 sierpnia 2020 - aukcja odbędzie się w dniach 27-29 września.


Przedmioty na aukcję jesienną przyjmujmy do 30 września - aukcja odbędzie się 22 listopada.


Zapraszamy do współpracy na elastycznych warunkach :

kontakt: [email protected]


FAQ
Wait...
About Seller
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Contact
room
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
keyboard_arrow_up
add