Advanced search Advanced search

Rzeszowski Dom Aukcyjny

Address
ul. 3 Maja 13
35-030 Rzeszów
VAT id
8133779334
Payment
Bank transfer

Rzeszowski Dom Aukcyjny

PLN 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903 (PKOPPLPW)
EUR PL90 1240 4751 1978 0010 8392 8104 (PKOPPLPW)
USD PL36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 (PKOPPLPW)

Rzeszowski Dom Aukcyjny Antyki i Sztuka

Address
Ul. 3 Maja 13
35-030 Rzeszów
VAT id
8133779334
Payment
Bank transfer

Rzeszowski Dom Aukcyjny

PLN 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903 (PKOPPLPW)
EUR PL90 1240 4751 1978 0010 8392 8104 (PKOPPLPW)
USD PL36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 (PKOPPLPW)
Contact

Characters: 260

Maksymalna ilość załączników: 20 x 5 MB


The data controller is Rzeszowski Dom Aukcyjny (ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów, VAT id: 8133779334). Your data will be processed in order to handle the inquiry.
keyboard_arrow_up